ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
SATICI:
Adı/Unvanı : [companyname]
Adresi : [companyaddress]
Telefon : [companyphone]
Mail: [ShippingMail]
Fax : [companyfax]
 
ÜRÜNÜN NİTELİK VE NİCELİKLERİ,FİYATI,ÖDEME ŞEKLİ
Ürün / Hizmet Bilgileri
Ürün Kodu Malın Cinsi Döviz Tutar Miktar Birim Fiyatı İndirim Toplam  
[Ürün Bilgileri]
TOPLAM İNDİRİM: [lblToplamIndirim]
ÜRÜN ve HİZMET BEDELİ: [lblToplamTutar]
TOPLAM KDV: [lblToplamKdv]
ARA TOPLAM: [lblAraToplam]
ÖDENECEK TOPLAM TUTAR: [lblKdvDahilToplam]
----------- -----------
KARGO BEDELİ: KARŞI ÖDEMELİ
[ÖdemeTipi] [BankaToplamTutar]
İade Prosedürü
Kredi kartına İade Prosedürü:
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır.[SiteName] bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
 
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda [SiteName],Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani [SiteName],bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye işyeri yani [SiteName] ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade , [SiteName] in Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
 
Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.
 
Teslimat Şekli ve Adresi
Teslimat Adresi : [shippingaddress]
Teslim Edilecek Kişi: [shippingname] 
Fatura Adresi : [customeraddress]
 
Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.
 
Kargo Ücreti
  Kargo Ücreti : Tüm Kargolarımız Yurtiçi Kargo ile gönderilmekte olup %80 indirimli olarak KARŞI ÖDEMELİ gönderilmektedir.
 
Cayma Hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
 
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
 
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 
Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
 
- Bitkisel Tablet Ürünler
- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Alici, 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
 
SATICI : KAHYAOĞLU PASLANMAZ ÇELİK SAN. GIDA VE LTD. ŞTİ.
ALICI :  [customername]
Tarih :[date]